Genius azelyrics.net.ru Lyrics

Genius azelyrics.net.ru .Lyrics

Bisaya – Samtang Ako Buhi Pa lyrics

May 19, 2018 by Tagged with:
Posted in: Lyrics

Nia ko nagabarog
Sa atubangan Mo Ginoo
Nangayo nga tudlo-an Mo ako
Sa pagsunod sa kabubut-on Mo

Tabangi ako Ginoo
Sa pagtuman sa mga sugo Mo
Kay kining kinabuhi ko
Ihalad ko kini Kanimo

Samtang ako buhi pa mag-alagad Kanimo
Kining kusog ug kinabuhi ko alang lamang Kanimo
Samtang ako buhi pa magadayeg Kanimo
Ikaw lang ang alagaran ug akong pasidunggan
Ituboy ko kanunay ang ngalan Mo


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>