Friv Latino Music

Music and Lyrics everywhere

Krimi mala – Connect tekst

September 16, 2017 by Posted in: Lyrics

Ona je fina mala
ako treba biće krimi mala
nije daleko od kriminala
tjelom ubija kill me kill me mala. Ona nije tvoja bomba
voli stvari koje vrijede
nikad neće biti tvoja
ona želi samo mene. Nju ne zanima lova
Audi i BMW
niti skupa garderoba
cena koža i Mercedes. Nju ne zanima lova
Audi i BMW
niti skupa garderoba
crna koža i Mercedes. ona želi samo meneee. Ona lijepa je do bola
voli stvari koje vrijede
nikad neće biti tvoja
ona želi samo mene. O kakvo kakvo kakvo telo ima
celi klub snima
oči ko Emina usne ko Severina
Ova mala mala diže me ko Marijana
labilna ko Ana rola ko Rihanna. Ona je fina mala
ako treba biće krimi mala
nije daleko od kriminala
tjelom ubija kill me kill me mala. Ni kamione ni milione
ni ni ni Dolar ni Eure
versuri-lyrics.info
ni silikone ni avione
ona želi samo mene. Tekst Connect – Krimi mala
Nju ne zanima lova
Nju ne zanima lova
Audi i BMW
niti skupa garderoba
crna koža i Mercedes.(krimi mala)
Ona lijepa je do bola
voli stvari koje vrijede
nikad neće biti tvoja
ona želi samo mene. Ona ona ona želi samo mene. Connect teksti
Video mala Ona ona ona želi samo mene. Ona ona ona želi samo mene.