Genius azelyrics.net.ru Lyrics

Genius azelyrics.net.ru .Lyrics

SWEDISH HOUSE MAFIA – One

October 15, 2016 by Posted in: Lyrics

Oh

I wanna know your name
You just kill me, could you at least do that?
I wanna know your name
Or better yet, stand there
Just do that

I wanna know your name
Your name
You just kill me, could you at least do that?
I wanna know your name
Your name
Or better yet, stand there
Just do that

Hey yeah

I wanna know your name
Know your name

I wanna know your name
Know your name

Uh!
Oh yeah

I wanna know your name
You just kill me, could you at least do that?
I wanna know your name
Know your name
Or better yet, stand there
Just do that

Hey yeah!
Oh yeah!

I wanna know your name
Know your name
I wanna know your name
Know your name

Uh