Genius azelyrics.net.ru Lyrics

Genius azelyrics.net.ru .Lyrics

Tag: AAMEN

Seiko Oomori – Dogma Magma

Mukashi mukashi aru tokoro ni otoko to onna to sore igai ga imashita Mukashi mukashi aru tokori ni shiro kuro kiiro sore igai ga imashita Mukashi mukashi aru tokoro ni YES to NO to sore igai ga aru no ni Itsumo itsumo koto aru goto sore igai wa nakatta koto ni saremashita Me ga sametara […]