Genius azelyrics.net.ru Lyrics

Genius azelyrics.net.ru .Lyrics

Tag: Dakilang Diyos

Rommel Guevarra – Kay Buti Buti Mo Panginoon lyrics

[Verse] Kay buti-buti mo, Panginoon Sa lahat ng oras, sa bawat araw Ika’y laging tapat kung magmahal Ang Iyong kaawaan Ay magpawalang-hanggan [Koro] Pinupuri, sinasamba kita Dakilang Diyos at Panginoon Tunay ngang Ika’y walang katulad Tunay ngang Ika’y di nagbabago Mabuting Diyos Na sa ami’y nagmamahal [Ending] Mabuting Diyos Na sa ami’y nagmamahal Mabuting Diyos […]

Kepha – Kamatyan lyrics

Lahat ng tao’y mamamatay, walang sino man ang mabubuhay – Ng isang libong taon dito sa mundong makasalanan Handa ka bang itoy harapin, sakali mang ito’y dumating, Nang hindi inaasahang pagkakataon? Dapat mong isiping may katapusan Ang buhay sa mundo ay mayroong hangganan Kung wala si Kristo, Ang kaluluwa mo’y patay. Lahat tayo ay haharap […]